DEMO

Componente User Pass
SQ (Admin) toba toba123*-a
SQ (Cajero) cajero 123456789*-a
Pilagá toba toba123*-a
Guaraní 3 toba toba
Guaraní 3 W toba toba
Email para comprar en MercadoPago:
test_user_61441191@testuser.com
Tarjetas de prueba en MercadoPago: